Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodna z RODO

Uprzejmie informujemy, że firma Zakład Przetwórstwa Mięsnego –Przemysław Paszkowski (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego –Przemysław Paszkowski, 95-047 Jeżów ul. Sobieskiego 15 NIP 833-133-20-88
  2. z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: 95-047 Jeżów ul. Sobieskiego 15 – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rzeznik@rzeznik-jezow.pl
  3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, obsługi zgłoszeń i reklamacji, oraz umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,
  5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w zakresie rozliczeń należności,
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny w celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
  7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku nie podania danych niemożliwe będzie wystawienie faktury sprzedaży, a co za tym idzie zakup towaru/usługi.